۱۳۸۹ اسفند ۱۳, جمعه

Random vs. Deterministic

× روزمره نویسی:

خدا یه سری در رو باز و بسته کرد...
از سر حوصله‌سرفتگی، یا از سر حکمت و رحمت؟ ...الله اعلم!

هیچ نظری موجود نیست: