۱۳۸۹ اسفند ۱۵, یکشنبه

Researchers have shown that...

آخرین آزمایشهای انجام شده نشان میدهد برخلاف تصور عمومی، یک شب بیدار ماندن حداکثر تا هشت ساعت به زمان مفید روز اضافه میکند. 
باور قدیمی بر این بود که زمان مفید در شب کش آمده و به بی نهایت میل میکند.

پ.ن.: عُموم = خودم

هیچ نظری موجود نیست: