۱۳۹۰ فروردین ۷, یکشنبه

Gharibe Koochak

× معرفی فیلم:

فیلم "باشو، غریبه کوچک" را دیدم و و توصیه می کنم ببینید... اگر که شما هم مثل من، ربع قرن در زندگی اختلاف فاز دارید.
انگار همین دیروز بود که تبلیغش را از تلویزیون پخش می کردند*. ولی خوب من در آن سن و سال ترجیح میدادم فیلم "الو، الو، من جوجو ام" را ببینم تا یک فیلم غمگین از یک بچه جنگزده. 


در مورد "جدایی نادر از سیمین" یا "جدایی سیمین از نادر**" یا"طلاق دادن نادر، سیمین را" یا "طلاق گرفتن سیمین از نادر" هنوز نظری ندارم. امیدوارم این یکی کارش به بیست و پنج سال نکشد... در مورد اخراجیهای دو و سه هم نظری ندارم. اخراجیهای یک را سعی کردم ببینم ولی هیچوقت تمام نشد. و این تمام نشدنش منوط می شود به سوخت وساز داشتنش و نه دیر و زود داشتن. 


* البته انگار پارسال هم دوباره سینماهای تهران دوباره اکران کرده اند.
** فرق واژه "جدایی" و "طلاق" فقط در فارسی و عربی بودنشان نیست. جدایی، آیینه پذیر است و از هر طرف شدنی است، ولی طلاق اینطور نیست، از یک طرف دادنی و از طرفی گرفتنی است. و این اصلا فرق کوچکی نیست وقتی شکل قانون به خودش میگیرد.

هیچ نظری موجود نیست: