۱۳۸۹ بهمن ۲۰, چهارشنبه

"Which death is preferably to every other? The unexpected"

به توصیه کارشناسان سازمان حوادث مترقبه گوش می‌کنم و خودم را برای اینکه دنیا روی سرم آوار شود آماده می‌کنم.


title: Julius Caesar

هیچ نظری موجود نیست: