۱۳۸۹ بهمن ۲۳, شنبه

"Data is not information"

× عنوان خبر:

زلزله 6.1 ریشتری در غرب شیلی.نقشه شیلی در آمریکای جنوبی


Title: Data is not information, information is not knowledge, knowledge is not understanding, understanding is not wisdom. -- Clifford Stoll

هیچ نظری موجود نیست: