۱۳۸۹ بهمن ۲۱, پنجشنبه

Drinking blood making one immortal is just a myth

پرواز را به خاطر بسپار!
... مردنی‌ که هست، گر چه خفاش اصلا پرنده نباشد!

about title: ... 'cause one may get AIDS.

هیچ نظری موجود نیست: