۱۳۸۹ بهمن ۲۴, یکشنبه

Great Reasons to Drink Water

× نظریه: 
آب که زیاد بخورید، احساساتتون رقیق میشه، اشکتون زود در میاد.

× اثبات:
امتحانش سخت نیست، مثل آب خوردنه.هیچ نظری موجود نیست: