۱۳۸۹ دی ۱۳, دوشنبه

“From a certain point of view our real enemy, the true troublemaker, is inside.”

هر کسی دنیا رو از دریچه چشمان خودش میبینه.

تبصره: به جز «من، در این لحظه مشخص» که فکر کنم دارم چشم‌ بسته، غیب میگم...

title: Dalai Lama

هیچ نظری موجود نیست: