۱۳۸۹ دی ۸, چهارشنبه

"undress your eyes"

کار دنیا برعکس شده...
لب‌های من
به چشم‌های توست.

ای لوبیا چشم بلبلی!title:  Darts of Pleasure - Franz Ferdinand

هیچ نظری موجود نیست: