۱۳۸۹ دی ۱۶, پنجشنبه

Alas... I can't take it personally

این شعر مولانا رو اخیرا دیدم و رابطه خوبی برقرار می‌کنم... انگاری که اصلا برای من گفته شده باشه...

(warning: poem spoiler)


زُهی باغ
زُهی باغ که بشکفت ز بالا

زُهی فرّ
زُهی نور
زُهی شرّ
زُهی شور
زُهی گوهر منثور

زُهی ملک
زُهی مال
زُهی قال
زُهی حال
زُهی پرّ و زهی بال بر افلاک تجلا


پ.ن: رونوشت به یکی از دوستان که منو گاهی زُهی صدا میکنه.

هیچ نظری موجود نیست: