۱۳۸۹ آذر ۱۸, پنجشنبه

Symantic Error

لندهور.[ ل َ دِ ] به معنی پسر آفتاب، لند به معنی پسر و هور آفتاب را گویند. - سایت لغت‌نامه

- حرف دهنمان را بفهمیم و زین پس با آن به هیچ مردی فحش ندهیم.


هیچ نظری موجود نیست: