۱۳۹۱ آبان ۳۰, سه‌شنبه

"She's the kind of girl who climbed the ladder of success wrong by wrong." -- Mae West

مهم این نیست که: آیا این پای منه که داره لگد به بختم میزنه یا این پیشونی بلندمه که خودشو میکوبونه به به پشت پام.
مهم اینه که: پشت پام زخم شده و پیشونیم سیاه.هیچ نظری موجود نیست: