۱۳۹۱ آبان ۱۸, پنجشنبه

"All animals are equal, but some animals are more equal than others"

من گاو مشد حسن نیستم.
Sono mucca di Roberto Benigni.*
Therefore I am.


* من گاو روبرتو بنینی ام
Title: Animal Farm

هیچ نظری موجود نیست: