۱۳۹۱ آبان ۲۴, چهارشنبه

C*nd*m: $1, Morning after Pill: $42.5, Plan B: F Yourself

درس روز:
پیشگیری بهتر از درمان است.

هیچ نظری موجود نیست: