۱۳۹۰ تیر ۱۲, یکشنبه

"We're doomed!"

If I knew how to flirt, my name was Flirtacia.title: Glum, Gulliver's Travels

هیچ نظری موجود نیست: