۱۳۹۰ مرداد ۹, یکشنبه

"فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره"

× خام کردن زهره، منوچهر را:

نیست در این گفته من سوسه‌ای   گر تو به من قرض دهی بوسه‌ای
بوسه دیگر سر آن می‌نهم   لحظه دیگر به تو پس می‌دهم
من که نگفتم تو بده بوسه، مفت   طاق بده بوسه و برگیر جفت

-- زهره و منوچهر، ایرج میرزاعنوان: قران

هیچ نظری موجود نیست: