۱۳۹۰ تیر ۷, سه‌شنبه

But thanks god we have cemetery close by

امروز هم مسير خانه به كار و هم مسير كار به زايشگاه را گم كردم...

پ.ن. ١. حيف كه ديگه نميرم دانشگاه، وگرنه جمله وزن و قافيه بهتري ميداشت.
هیچ نظری موجود نیست: