۱۳۹۰ مرداد ۲, یکشنبه

Missed Call

× زنگ زدیم، برنداشتید، قطع کردیم.


پ.ن.: اگر معادل فارسی بهتری سراغ دارید، بگویید.

هیچ نظری موجود نیست: