۱۳۹۰ خرداد ۲۱, شنبه

Step by step guide to make eye contact, for dummies


اگر فردی خجالتی هستید ابتدا با یک چشم شروع کنید.
* از رهنمودهای "اُذَین" علیهاسلام به پیروانش
photo: internet
هیچ نظری موجود نیست: