۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۳, جمعه

Wrong direction

يه آقايي، كه همين الان هم هنوز روبروم نشسته، ميگه مال كجايي.
ميگم ايران.
ميگه ايران كجاي مرز ميشه دقيقا.
ميگم اون طرف كره زمين.
ميگه يعني زير كانال (پاناما)؟
ميگم آره... از اونجايي كه دروغگو دشمن خداست، اميدوارم كانال رو صاف بگيري بري تا قطب جنوب. بعدش دوباره ادامه بدي بري بالا، برسي به ايران.

پ.ن: يكي كه كره جغرافيايي داره چك كنه كه من مجبور نباشم توضيح بدم اونورتر از نوك دماغ آمريكاييها هم يه چيزهايي وجود داره.

هیچ نظری موجود نیست: