۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۴, چهارشنبه

Anti-Cannibalism Argument

"آدما از آدما زود سیر میشن."

هیچ نظری موجود نیست: