۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۱, یکشنبه

Mutually Exclusive

یه روز خوب میاد که هم خوشنود باشم و هم رستگار.

هیچ نظری موجود نیست: