۱۳۸۹ شهریور ۲۵, پنجشنبه

What else is up/down?


امروز روز بیرحمانه ای بر من طلوع کرد ... و بغض استکان در نبض سماور شکست.

-- فیلم "دیگه چه خبر؟"


عکس:  اینترنت.

هیچ نظری موجود نیست: