۱۳۸۹ شهریور ۱۰, چهارشنبه

Researchers have shown that...

محققان بار دیگر خاطرنشان کردند نمک در نمکدان شوری ندارد.

هیچ نظری موجود نیست: