۱۳۸۹ مرداد ۱۵, جمعه

Dogberry

قدرتی خدا «قاط» سرطانزا و «قره‌قاط» ضدسرطان است.

نتیجه اخلاقی:‌قاط نزنید، قره‌قاط بزنید.

× قاط: نوعی علف مخدر که باعث سرطان حنجره میشه.
× قره‌قاط:‌ ذغال‌اخته

هیچ نظری موجود نیست: