۱۳۸۹ شهریور ۶, شنبه

همیشه فکر میکردم اگه دل آدم تنگ بشه باید رفت دستشویی تا باز بشه. ولی انگار این همیشه کار نمیکنه.

ژانر: اونایی که فرق دل و معده رو نمیدونن.

هیچ نظری موجود نیست: