۱۳۹۲ تیر ۱۱, سه‌شنبه

You either get tired fighting for peace, or you die. -- John Lennon

یه مربی تربیت بدنی بود که میگفت دویدن بهتر از راه رفتن، راه رفتن بهتر از ایستادن، ایستادن بهتر از نشستن، نشستن بهتر از خوابیدنه.

اگه خوابیدن بهتر از مردنه، من برم بخوابم.

هیچ نظری موجود نیست: