۱۳۹۰ فروردین ۲۱, یکشنبه

"Smile! You're on camera 24/7"

سوال: آیا ما کلا همیشه اینقدر زشتیم یا فقط عکس‌های پاسپورتمان این‌طوری است؟

 نتیجه اخلاقی: هر چهره‌ای با لبخند زیباتر است...

هیچ نظری موجود نیست: