۱۳۹۰ فروردین ۱۴, یکشنبه

Hafez Raging FUUUUUUUUUUUU Story

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید...گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید
گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز...گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم
گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد...گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت...گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آمد
گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد...گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآید
گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد...گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سر آید...
حافظ

هیچ نظری موجود نیست: