۱۳۹۰ اردیبهشت ۳, شنبه

"Dark as the black in the crack in the ground"

× آیا می‌دانستید:
 تاریک‌ترین ساعت شب درست قبل از طلوع خورشید است؟ ... و من صبح را دوست دارم؟هیچ نظری موجود نیست: