۱۳۹۲ اسفند ۱۱, یکشنبه

"I dont wanna drink again, i just need a friend" -- Amy Winehouse

آنقدر معتادم بود كه بايد تركم ميكرد.

هیچ نظری موجود نیست: