۱۳۹۲ بهمن ۳۰, چهارشنبه

جنگ جنگ تا پيروزي، شلغم بخور تا بسوزي

اين اقتصاد مقاربتي ما را گاي فنا خواهد داد.

هیچ نظری موجود نیست: