۱۳۹۱ مهر ۱۳, پنجشنبه

Wandering of a -not so clean- mind in the fog

معرفي فيلم:
زن باردار (ليلا حاتمي) روی صحنه تئاتر روی صندلی نشسته و به رو به رويش خيره شده است.
مرد (شهاب حسيني) از داخل حمام صدا ميزند "رویا جان! اون حوله رو برام مياري؟".
زن لنگ لنگان و دست به كمر بلند ميشود. به طرف حوله ميرود. ناگهان از درد فرياد بلندي ميزند و روي زمين مي افتد.
مرد سراسيمه از داخل حمام به روي صحنه ميدود.

-- با *كمي* دخل و تصرف، فيلم پرسه در مه

هیچ نظری موجود نیست: