۱۳۹۱ مهر ۱۹, چهارشنبه

"He's the kind of man a woman would have to marry to get rid of." -- Mae West

- همسر آینده خود را توصیف کنید. (بیست و پنج صدم)

هیچ نظری موجود نیست: