۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۱, پنجشنبه

The Good, The Bad and The Ugly

چند شب پیش سوار ماشین پیچیدم تو خیابون. یه کمی جلوتر یه چراغ راهنمایی سبز بود.
با خودم گفتم اگه بتونم یه سره از چهارراه رد بشم، تعبیرش اینه که خوب میشه. اگه بهش نرسم، بد میشه.
یه ثانیه بعدش چراغ زرد و بعد قرمز شد.
گفتم خوب یعنی اینکه بد میشه.
بعد همین که اومدم وایستم، دوباره چراغ سبز شد.
***
الان چراغه زرد شده. هی نمیدونم باید که نگه دارم یا اینکه قراره سبز بشه. خیلی موقعیت گهیه!


هیچ نظری موجود نیست: