۱۳۹۱ خرداد ۳, چهارشنبه

"all love begins and end there."


الان عكس يه بچه تو فيسبوك ديدم كه دوست داشتم بچه من بود. فكر كنم كم كم داره اين حس:
الف- مادري
ب- مادرخواندگي
ج- مسوليت پذيري  
د- ارتكاب به بچه دزدي
ه- همه گزينه ها به جز الف درست است.

من در من بيدار ميشه.
 

هیچ نظری موجود نیست: