۱۳۹۱ فروردین ۲۴, پنجشنبه

"It ain't over till it's over."

بود از پس پرده گفتگوي من و تو.
پرده برافتاد... هم تو ماندي، هم من.
نتيجه: پرده هم پرده هاي قديم!

پ.ن: هر چند كه من دارم ميرم...

Title: Yogi Berra

هیچ نظری موجود نیست: