۱۳۹۱ فروردین ۱۳, یکشنبه

"Half the lies they tell about me aren't true." -- Yogi Berra

× ایمان بیاوریم به آغاز ماه آوریل:

"چه مهربان بودی وقتی دروغ میگفتی."
-- فروغ


هیچ نظری موجود نیست: