۱۳۹۰ بهمن ۲۳, یکشنبه

"Whether one eats a cat or not is a personal choice."

سوال روز:

به نظر شما اگر یک جانورشناس بخواهد متوسط عمر گاوها، گوسفندها و مرغ و خروس‌ها را حساب و کتاب کند، باید طول عمر گوساله‌ها، بزغاله‌ها و جوجه‌خروس‌های یک روزه‌ای که در عنفوان جوانی جان به صاحب دامداری تسلیم میکنند را هم به حساب بیاورد؟


title: Mike Royko

هیچ نظری موجود نیست: