۱۳۹۰ اسفند ۴, پنجشنبه

My Biggest Issue

تا اطلاع ثانوي نميتونم از جمله سوالي "مگه بيكارم؟" با كاربرد استفهام انكاري استفاده كنم.

هیچ نظری موجود نیست: