۱۳۹۰ آذر ۱۲, شنبه

self-promote

یارم خوشگل پسنده... خوشگل پسنده... خوشگل پسنده!


پ.م: بر وزن "یارم مشکل پسنده".

هیچ نظری موجود نیست: