۱۳۹۳ تیر ۱۰, سه‌شنبه

"Karry Me... Carry me like a fire in your heart" -- Chris De Burg

تو راديو چهرازي يه جا پسر ديوونهه از دختره ميپرسه اسمت چيه؟
دختره ميگه "دلبر... دلبر كه جان فرسود از او".