۱۳۹۲ خرداد ۲۷, دوشنبه

"The light at the end of the tunnel...is a train"

پایان شب سیه، دراز است.







پ.ن:
خسته
دلتنگ
ناامید

هیچ نظری موجود نیست: