۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۸, چهارشنبه

"The opposite of love is not hate; it's indifference."

متنفر نیستم. فقط حالت تهوع میگیرم.
معکوس تهوع، عشق نیست. بی تفاوتی هم نیست. اسهال است. که اون هم مثل عشق، اولش سهله، ولی بعدش افتد مشکلها.


هیچ نظری موجود نیست: