۱۳۹۱ تیر ۲, جمعه

A sister is both your mirror and your opposite. -- Elizabett Fishel

اگر در خانواده اي چند خواهر باشند، خواهر بزرگتر را آباجي، بعدي شاباجي، بعديتر خانم باجي، بعديترتر را آغاباجي ميگويند.

امضا، شاباجي
---------------------------------
كوييز: كلمات زير را مرتب كنيد:
خان داداش، آقا داداش، داش مشدي، داش آكل، برادران داداش زاده.

هیچ نظری موجود نیست: