۱۳۹۰ اسفند ۲۸, یکشنبه

Live as if you were to die tomorrow. -- Mahatma Gandhi

هیچ نمی‌فهمم چرا باید روز تولّد رو جشن گرفت.
کاش روز-مرگمون رو می‌دونستیم.
هر سال فردای‌ روز-مرگمون رو جشن میگرفتیم یا اینکه بالاخره برامون عزا میگرفتن.

خوب حالا که نمی‌دونیم... درستش اینه که هر فردا رو جشن بگیریم، یا اینکه بالاخره فردا برامون عزا بگیرن. 

هیچ نظری موجود نیست: