۱۳۹۰ بهمن ۴, سه‌شنبه

"I want to test my MAXIMUM and see how much I can do." Michael Phelps

رفتم مصاحبه. يه مساله حل كردم، جواب آخرش شده:

(x > y) ? x : y

ميگه خوب اين معادل چيه؟
ميگم اين يه مالتيپلكسره، پس:

((x>y) & x ) | (! (x>y) & y))
غلط نگفتم. فقط مقدار زيادي احمق به نظر اومدم.

هیچ نظری موجود نیست: