۱۳۸۸ مرداد ۱۲, دوشنبه

What will happen next?.اون روز 14 خرداد امتحان دینی ثلث سوممون لغو شد

به جای خوشحالی از اینکه امتحان نداریم، با نابوری فکر میکردم پس تکلیف اون "خدایا، خدایا تا انقلاب مهدی خمینی رو نگهدار" که رو دیوار مدرسه نوشته چی می شه؟

بعد یه مدت مساله اینطوری حل شد: خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما! خامنه ای رهبر به لطف خود نگهداراون موقع 5 سال از 1984 گذشته بود، الان 25 سال گذشته. دوست دارم بدونم تکلیف این یکی شعار چطوری معلوم میشه. فقط نگو که منتظر انقلاب مهدی بمونم

PS. picture from here

هیچ نظری موجود نیست: